Litteraturliste

TEATERGALs litteraturliste.
(ordnet i overensstemmelse med romanens fortælleforløb)

Roger Tory Peterson, Guy R. Mondfort og P.A.D. Gollom
Europas Fugle
G.E.C. Gads Forlag 1972

Antoine de Saint-Exupérie
Den lille prins
Lindhardt og Ringhof 2004

Karl Mantzius
Skuespilkunstens Historie 1 – 4
Gyldendalske Boghandel 1897 og 1901

A.M. Nagler
A Source Book in Theatrical History
Dover Publications Inc, New York 1959

Kaj Birket-Smith
Naturfolk og Kulturfolk
Politiken 1966-69

Jes Bertelsen
Genfødelsens psykologi
Borgen 1985

Bent Smidt Hansen
At blive voksen 
Borgen 1982

Søren Nancke-Krogh
Shamanens hest 
Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck 1992

Merete Demant Jakobsen
Shamaner mellem ånder og mennesker
Forum 2001

Barbara Tedlock
Kvinden i shamanens krop
Møntergården  2006

Anders Holm Rasmussen
De gamle grækere
Politikens forlag 2005

Kjeld Zeruneith
Træhesten, Fra Odysseus til Sokrates
Gyldendal 2002

Platon
Symposium v/ Per Krarup
Gyldendal 1973

Sofokles
Antigone v/Niels Møller
Gyldendalske Boghandel 1954

Leo Hjortsø
Græske guder og helte
Politikens Forlag 1971

Leo Hjortsø
Græsk Teater
Berlingske Forlag 1980

Aristofanes
Freden v/Ellen A. Madsen og Erik H. Madsen
Hans Reitzels Forlag 1979

Johnny Christensen
Aristoteles
Munksgaards Forlag 1961

Aristoteles
Poetik  v/ Poul Helms
Hans Reitzels Forlag 1992

Aristoteles
Poetikken v/ Niels Henningsen
DET lille FORLAG 2004

Federico Garcia Lorca
Troldmanden fra Granada  v/ Peer Sibast
Husets Forlag 1984

Red. Henrik Flygare, Annette Koldkjær Højlund,
Henriette Ohrt og Poul Ægidius
Klar Scene
Drama 1994

Diderot
Dialog om skuespilkunsten
Gyldendalske Boghandel 1949

Det private initiativ
Stationære københavnske privatteatre 1848-2008
Teatermuseet i Hofteatret

Herman Bang
Realisme og Realister
Gyldendals Uglebøger 1966

August Strindberg
Værker VII v/Sven Lange
Gyldendalske Boghandel 1928

August Strindbergs Dikter
Albert Bonniers Forlag 1941

Strindbergs dramatik
Prisma, Stockholm 1966

Harry Jacobsen
Digteren og fantasten
Gyldendalske Boghandel 1945

Harry Jacobsen
Strindberg og hans første hustru 
Gyldendalske Boghandel 1946

Harry Jacobsen
Strindberg i firsernes København
Gyldendalske Boghandel 1948

Harald Engberg
Brecht på Fyn
Gyldendals Uglebøger 1968

Bertolt Brecht
Om tidens teater
Gyldendals Uglebøger 1960

Marianne Kesting
Bertolt Brecht
Gyldendals Uglebøger  1966

Hans Bay-Petersen
En selskabelig invitation
Forlaget Multivers 2004

Antonin Artaud
Det dobbelte teater
Arena 1967

Richard Boleslavsky
Komediespil
Thaning og Appels Teaterbibliotek 1947

Vsevolod Mejerhold
Det teatralske teater
Odin Teatrets Forlag 1972

Jonathan Pitches
Vsevelod Mejerhold v/Niels Damkjær
Drama 2006 

Jørn Langsted
Dansk Teaterdebat omkring 1968
Drama 1978

Jørn Langsted
Fantasi og børneteater
Institut for Dramaturgi 1980

Jerzy Grotowsky
Towards A Poor Theatre
Odin Teatrets Forlag 1968

Red. Niels Andersen og Kjeld Nørgaard
Mod et rigere teater
Forlaget Rhodos 1969

Betænkning 517
En kulturpolitisk redegørelse
Ministeriet for kulturelle anliggender 1969
 
Eugenio Barba
Modsætningernes spil
h.m. bergs forlag Aps 1980

Vibeke Gaardmand
Børneteater
Chr, Erichsens Forlag 1974

Sven Wernström
Spillet om skolen v/ Jesper Jensen
Hans Reitzels Forlag 1970

Ulf Steen Hansen
Cirkus Mili
Hans Reitzels Forlag 1971

Dario Fo
Fra ”Vi er alle i samme båd!”
Vindrosen 19. Årg. Nr. 1 1971 Gyldendal

Peter Øvig Knudsen
Blekingegadebanden 1
Gyldendal 2007

Red. Tage Hind og Chr. Mailand-Hansen
Revolution/Teater – teori og praksis
Forlaget Røde Hane 1972

Red. Bente Hansen, Jesper Høm, Gregers Nielsen,
Roald Pay og Jørgen Schytte
Dengang i 60´erne
Forfatterne og Informations Forlag 1979

Nina Rasmussen
Solvognen – fortællinger fra vores ungdom
Rosinante 2002

Hans Hansen
Bim Bam Busse
Bixen 1. årgang nr. 2 1972  

Ole Bruun Rasmussen
Erindringer om et liv med dukker
Drama 2007
 
Carsten Jensen
Intet spil for galleriet
– et strejftog gennem dansk børneteater i 25 år
Børneteatersammenslutningen 1994

Niels I. Meyer, K., Helveg Petersen, Villy Sørensen
Oprør fra midten
Gyldendal 1978

Aage Jørgensen
Det alternative teater i Danmark 
Drama 1983

Ole Jørgensen
Eskimoisk trommesang
Tûkak` Teatret 1979

Kirsten Thonsgaard
Miraklet
Dansklærerforeningen 1991

Karen Blixen
Vinter-Eventyr 
Gyldendal 1942

Arthur Miller
Heksejagt  v/ Knud Sønderby
Eiler Wangels Forlag A/S 1974

Wilhelm Dinesen
Tilskueren, Fra et ophold i De forenede Stater
P.G. Philipsens Forlag 1887

Gerhard Vinnai
Kritik af den genitale sexualitet
Kontext nr. 39 1979

Judy Gammelgaard
Om kvindelig sexualitet og om kvindelighed
Kontext nr. 39 1979

Red. John Andreasen & Silvia Hagberg
Alle tiders teater – til Christian Ludvigsen
Husets Forlag 1990

Vagn Christoffersen
Teaterminder
Bornholmerens forlag 1985

Red. Alette Scavenius
Gyldendals Teaterleksikon
Gyldendal 2007

Erik Exe Christoffersen
Teater Poetik, En walkabout i det moderne teater
Forlaget Klim 1997

Hans Nørregaard
”Nogle ting er altid de samme og nogle ting forandrer sig”
Eget forlag 2007

Gavin Baddeley
Dissecting Marilyn Manson
Plexus Publishing Limited 2000

Ladislas Segy
African Sculpture
Dover Publications, Inc, 1958

Heinz E.R. Martin
Masken
Wilhelm Heyne Verlag 1983

Linus Mørk
Hvor heksene flyver
Videoværkstedet, Haderslev 2002

Nr. 4. 5. årgang 
Louisiana Revy April 1965

Anne Sofie Kragh   
FOGH
People´s Press 2006

Niels Vandrefalk | CVR: 26022258 | Østrupvej 18, 4400 Kalundborg - DK | Tlf.: 40506687